Boka föreläsning

Karriäristen som drack för mycket

Finns det personal med alkoholproblem? Någon som blev full på företagsfesten? Luktar det sprit ibland på morgonen? Tänk att misstänka att en arbetskamrat har missbruksproblem. Hur ska chefer och kollegor bemöta detta? Kommer det att gå ut över arbetet? Frågorna väcker osäkerhet. Jag har egen erfarenhet från alkoholproblem. Jag är karriäristen som drack för mycket.

 

Effekter att boka Torbjörn

Jag går bortom den vanliga föreställningen om att det är svaga om drabbas av alkoholproblem. Den bilden stämmer inte. Ofta handlar det om ambitiösa och högpresterande personer som i övrigt uppfattas som tillgång i verksamheten. Inte sällan handlar det om karriärister och även företagsledare. ”Driv” och alkoholproblem går ofta hand i hand.

På ett tillgängligt sätt går föreläsningen in på personligheter och hur människor med alkoholproblem fungerar och tänker. Den ger inblick i och förklaringar till olika beteenden som okontrollerat drickande, vita perioder, förminskning av sin dryckessituation, lögner, bortförklaringar och flykt. Man får kännedom om indikatorer för alkoholproblem. Sist men inte minst så får man idéer till vad man kan göra.

Torbjörn som talare

Föreläsningar är en del av mitt arbete, där jag som affärskonsult åt stora företag ofta håller föredrag i olika ämnen. Det handlar där, precis som här, att göra ämnet tillgängligt, intressant och levande.

Mina föreläsningar kring alkohol fastnar inte i några faktaexerciser, inte några medicinska perspektiv och inte heller det uppenbara: att det är skadligt att dricka. Det har vi sett nog av. Jag utgår istället från tankar, funderaringar och känslor hos den med alkoholproblem. Precis som i boken ”Skål, ta mig fan!” angrips området på ett självklart, tillgängligt och ibland humoristiskt sätt.

 

Arbetssätt

För att föreläsningen ska träffa rätt är det viktigt att bilda sig en uppfattning om verksamheten, vilka erfarenheter den har av alkoholproblem och hur de brukar hantera dessa. Det är även viktigt att förstå anledningen till att önskas belysas i organisationen: finns det någon speciell anledning, någon person som har problemet, eller handlar det om företagets alkoholkultur? Det är därför viktigt att vi gemensamt sätter ramverket.

 

Erbjudande

Jag erbjuder föreläsningar riktade till ledare på olika nivåer eftersom just dessa, förr eller senare, behöver kunskapen. Det går även mycket bra att arrangera föredrag för anställda.

Det kan även handla om fördjupade samtal, individuella eller i grupp, baserade på verkliga scenarion hämtade från den egna verksamheten eller från annat håll. Därefter står chefer och medarbetare bättre rustad för hur denna typ av situationer ska hanteras. Det ska dock tilläggas att jag inte är en alkoholterapeut som arbetar med enskilda personer med alkoholproblem.

 

Boka

Tag kontakt med mig via kontaktformuläret.