Till företag

Det är oftast företagen som får ”problemet i knät” då det uppdagas att en medarbetare dricker för mycket.

”Skål, ta mig fan!” är skriven just för personer med alkoholproblem. Inget moraliserande. Inget fördömande. ”Skål, ta mig fan!” är ingen faktabok utan är mer en självinsiktsbok med konkreta förslag vad man kan göra åt sin situation. Igenkänningen har visat sig vara mycket hög. Den har hjälpt många.

Boken kan också med fördel läsas av personer med ledaransvar, som på så sätt blir bättre rustade. Den kan vara ett naturligt verktyg i företagets rehabiliteringsplan.

Tag gärna kontakt om ni önskar mer information, är intresserade av en föreläsning – eller om ni vill få mängdrabatt på boken hos förlaget.


Blad till företag