Om boken

”Skål, ta mig fan!” är ingen självbiografi

Boken är inte en i raden av självbiografier som berättar författarens väg från sorg och elände till en rosaskimrande tillvaro. Det här är något helt annat!

Den beskriver närmare vilka vi är som delar detta problem, hur vi fungerar, hur alkoholen gäckar oss och, inte minst hur den mixtrar med våra känslor. Boken ger på ett enkelt sätt en djupare förståelse av “problemet” som sådant. Självklart innehåller boken inga pekpinnar och inget moraliserande.

Responsen från läsare har varit att de känner igen sig, precis som om boken var skriven just för honom eller henne: “Det går rakt in”.

Det sägs att boken är unik, att det är den första boken som helt och hållet utgår från just där man befinner sig när man börjar fundera på vad man ska göra åt sitt problem.

“Skål, ta mig fan!” ger dig insikter och samband som du kanske anat men inte kunnat sätta ord på. Insikterna är centrala. Först när man har detta kan man gå vidare. Hur man går vidare, eller om man gör det, är upp till varje läsare.

Gör dig själv en chans och läs den nu. Det kan bli det klokaste beslut du fattat i ditt liv!

”Skål, ta mig fan!” är inte någon tung faktabok

Faktaböcker. Suck! Läkarbegrepp och sånt. Att man inte borde dricka. Att det är onyttigt. Att man inte är bra för sin omgivning. Allt det där har vi hört till leda!

Boken beskriver personlighetsdrag som många av oss har. Vissa drag är inte alls så tokiga. Många av oss delar har ett helt batteri med positiva sidor och egenskaper – och naturligtvis en gäng dåliga också förstås. Jo, det är nämligen så att vi funderar och fungerar rätt lika på många områden. Återigen, jag tror verkligen att du kommer känna igen dig i mycket. Riktigt mycket.

Och du, du kommer att få skratta också!