Föreläsningar kring alkoholproblem för företag

Numera ger jag föreläsningar kring alkoholproblem. Dessa riktar sig främst till företag och organisationer som vill få en bättre förståelse.

Torbjörns föreläsningar fastnar inte i några faktaexerciser, inte några medicinska perspektiv och inte heller det uppenbara. Det har vi sett nog av. Han utgår istället från tankar, funderaringar och känslor hos den med alkoholproblem, allt på ett metodiskt sätt. Precis som i boken ”Skål, ta mig fan!” angrips området på ett självklart, tillgängligt och ibland humoristiskt sätt.

Läs mer och boka här.

Torbjörn Åberg

Torbjörn Åberg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *