Anledningar till att dricka

Det finns alltid anledning till att ta sig ett glas (eller riktigt många). Har vi medgång vill vi fira. Vid motgång vill vi dämpa. När vi varken är uppåt eller neråt kan vi dricka bara för att vi är uttråkade. Svaret på alla sinnesstämningar är alltid det samma: Drick!

Läs mer om detta i kapitel 5 ”Det är väl inte konstigt att man dricker?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *