Inte någon alkoholist!

Många av oss med alkoholproblem känner inte igen sig i begreppet “alkoholist”. Bilden av en ”sådan” visar något helt annat än den egna verkligheten. Av just den anledningen använder jag inte ”A-ordet” i min bok.

Nästan alla med alkoholproblem är vanliga, fungerande människor. Många av oss är bra på att hantera olika komplicerade problem – men just när det gäller alkoholen går vi bet. Av detta lär vi oss två saker:

  1. Vi är alltså inga ”loosers” som A-ordet signalerar
  2. Vi är ofta driftiga, viljestarka och duktiga, men vår styrka fungerar inte på vårt drickande

Läs ”Skål, ta mig fan!” om du vill förstå hur allt hänger samman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *